PRODUKCJAMETALOWA CIĘCIE DRUTU FORMOWANIE DRUTU WYROBY Z DRUTU. PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, KOMPONENTY Z TAŚM STALOWYCH SPRĘŻYNY

GIĘCIE DRUTU I GIĘCIE BLACH ANALIZA PROCESU

CIĘCIE - ANALIZA PROCESU CIĘCIA

FORMOWANIE OCZEK I ZACZEPÓW CNC

CIĘGNA DLA TWORZYW SZTUCZNYCH

NOWE MASZYNY W NASZEJ NARZĘDZIOWNICIĘCIE - ANALIZA PROCESU CIĘCIA

 

ANALIZA PROCESU CIĘCIA.

 

W procesach kształtowania blach za pomocą obróbki plastycznej można wyodrębnić dwie główne grupy tejże operacji, a mianowicie rozdzielenie materiału i operacje jego plastycznego kształtowania. Dopierwszej z tych grup zaliczamy operację technologiczną związaną z cięciem, a do drugiej - gięcie. W celu utraty spójności materiału należy doprowazić do dużej koncentracji naprężeń w miejscu rozdzielenia materiału. Proces ten możemy podzielić na dwie podstawowe grupy: za pomocą dwu elementów tnących i za pomocą jednej krawędzi tnącej.
Najczęściej stosowane w przemyśle jest rozdzielenie materiału za pomocą dwóch elementów tnących.

CIĘCIE BLACH możemy realizować na nożycach lub też na specjalnych wykrojnikach. CIĘCIE BLACH za pomocą wykrojnika nosi nazwę WYKRAWANIA. Metodę tę stosuje się w produkcji wieloseryjnej, ze względu na duże koszty wykonania matryc (wykrojników). Podstawowymi operacjami cięcia za pomocą wykrojników są: wycinanie, dziurkowanie, odcinanie, przycinanie, nadcinanie, okrawanie, rozcinanie. Operacje cięcia realizowane są w ten sposób, że przy przemieszczaniu się przesuniętych względem siebie krawędzi tnących wywierany na materiał nacisk powoduje naruszenie jego spójności.