Jesteśmy uczestnikiem następujących projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw:

  • 1. Działanie 2.1 : Wzrost konkrecyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo,
  • 2. Działanie 2.3 : Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje

Dzięki funduszom unijnym uzyskanym w ramach działania 2.1 udało nam się wdrożyć system informatyczny, który znacząco usprawnił procesy zarządzania produkcją. Natomiast realizacja programu w ramach działania 2.3 pozwoliła nam na unowocześnienie parku maszynowego oraz na wprowadzenie nowych wyrobów do produkcji.

Zadzwoń i zapytaj o ofertę